Medical Doctor

Leszek Rymsza

Specjalizacja: Medycyna Ogólna,  Choroby Zakaźne (w trakcie specjalizacji).

Języki: polski, angielski, rosyjski, niemiecki

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Lekarz z powołania od 1996 roku. Dokładny, wnikliwy, bardzo opanowany i cierpliwy. Zajmuje się pacjentami z różnymi schorzeniami m.in. chorobami układu pokarmowego, chorobami układu nerwowego, chorobami układu moczowego, chorobami zakaźnymi, chorobami wewnętrznymi oraz związanymi ze skórą, stawami, otyłością, psychiką i przewlekłym bólem. Swoje zainteresowania zawodowe skupia wokół interdyscyplinarnego spojrzenia na człowieka. Zajmuje się także kompleksowo terapią Marihuaną Medyczną.

Zdobywał doświadczenie w różnych ośrodkach w kraju i za granicą.

Oferta

Pełna terapia
Marihuaną Medyczną

Diagnoza

Recepty

Teleporady „od pampersa do pampersa” czyli od noworodka do 127 lat.

Zwolnienia L4 (ZLA)

Zaświadczenia dla
studentów

Skierowania na
badania

Skierowania do
specjalistów

Sprawdź moje opinie na:

Rejestracja

ZielonaKaretka.pl – w zakresie terapii Marihuaną Medyczną. Porady lekarskie na terenie całego kraju.

Med24.com.pl –  Medycyna Ogólna, Medycyna Podróży i Tropikalna (dla dzieci i dorosłych). Porady lekarskie na terenie całego kraju.

Zakres usług: Medycyna ogólna, porady dla dzieci i dorosłych, choroby układu oddechowego, choroby układu pokarmowego, choroby układu moczowego, choroby układu krążenia, choroby układu nerwowego, Medycyna Podróży i Tropikalna

Medicante.com – INFORMACJA DLA PACJENTÓW, KTÓRZY CHCĄ MNIE ZNALEŹĆ W ZWIĄZKU Z TERAPIĄ MARIHUANĄ MEDYCZNĄ:
TERAZ PRZYJMUJĘ PACJENTÓW POD ADRESEM:
ZielonaKaretka.pl

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Kontakt